KSIĘGOWOŚĆ: KADRY:
DORADZTWO:

• Księgi Handlowe
• Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
• Ryczałt ewidencjonowany
• Karta podatkowa
• Sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT
• INTRASTAT
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT za materiały budowlane
• Podatek za środowisko

 

 

• Rozliczanie czasu pracy  
• Prowadzenie akt pracowniczych
• Porządkowanie dokumentów na potrzeby kontroli PIP
• Lista płac, PIT-11
• ZUS, GUS, PFRON
• Tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania
• Kompletowanie dokumentów emerytalno - rentowych

 

 

• Bieżące doradztwo oraz pomoc prawno - podatkowa
• Reprezentowanie Klientów przed organami skarbowymi
• Analiza działalności naszych klientów - przeprowadzana w celu zidentyfikowania oraz oceny ewentualnych obszarów ryzyka podatkowego.